O Nás

Kontaktné údaje:

Názov spoločnosti: DATAROOM s.r.o.
Sídlo spoločnosti: Lehotská 14, 949 01 Nitra
Tel.: +421 / 37 652 4118
Email: info@dataroom.skIČO: 48 317 136
DIČ: 2120133521
IČO DPH: SK2120133521
Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s.,
Číslo účtu (IBAN): SK39 7500 0000 0040 2223 1414

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka: 39496/N.